Educator specializat

Educatorul specializat este persoana calificată a cărei intervenţie este regăsită în sectorul serviciilor primare şi de protecţie a copilului. Servicile primare în care își poate desfășura activitatea pot fi centrele de zi pentru copii, centrele de zi pentru copiii cu handicap, centrele de recuperare/reabilitare,etc. Educatorul specializat este membru al unei echipe pluridisciplinare, care asigură servicii de susținere specializată pentru copilul aflat in situație de dificultate în cadrul familiei sale sau aflat în situație de separare de familia sa și pentru care s-a luat o măsură de protecție specială.

Despre curs

Tipul programului: Perfecționare

Cod C.O.R. (Clasificarea Ocupațiilor din România): 531203

Certificat obţinut de absolvenți: Certificat de absolvire emis de ANC (Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale) însoțit de un Supliment descriptiv al certificatului. Aceste certificate, traduse legalizat și apostilate (apostila de la Haga), sunt recunoscute oficial și în țările din Uniunea Europeană. [certificat de absolvire] [supliment certificat]

Durata de pregătire: 45 h, din care: pregătire teoretică 18h și pregătire practică 27h; se extinde pe o perioadă de 1-2 luni.

Preț curs: 700 lei. În preț sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs electronic și taxa de examinare. Nu se vor aplica alte taxe.


Module

Modulul 1 – Comunicarea cu beneficiarii

Modulul 2 – Susținerea dezvoltării limbajului copilului

Modulul 3 – Crearea contextului cotidian de stabilitate emoțională a copilului

Modulul 4 – Acordarea îngrijirilor necesare copilului

Modulul 5 – Realizarea educației specializate a copilului

Modulul 6 – Susținerea integrării copilului în viața socială

Modulul 7 – Asigurarea menținerii relațiilor cu familia copilului

Modulul 8 – Planificarea activității

Modulul 9 – Menținerea integrității și siguranței beneficiarilor


Înscriere

Condiţii de acces: Se pot înscrie absolvenți ai învățământului liceal, cu diplomă de bacalaureat.

Acte necesare la înscriere:

- carte de identitate (în copie);

- certificat de naștere (în copie);

- ultimul act de studii (în copie, după caz: diplomă de Bacalaureat, diplomă de Licență etc.);

- adeverință medicală cu mențiunea apt pentru a urma cursul (în original).

Orar: De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință.

Prezența: Frecventarea cursului de formare profesională este obligatorie. Înregistrarea a mai mult de 10% absențe nemotivate sau 25% absențe motivate duce la pierderea dreptului de a susține examenul de absolvire. Aceste absențe nu sunt cumulabile. Absențele sunt motivabile numai pe baza unor documente justificative.

Materiale de curs: Se asigură suport de curs în format electronic și alte materiale pregătite de formatori.

Modalităţi de evaluare: Cursanții vor fi testați periodic pentru a li se verifica nivelul de competențe dobândite. Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de examinare, pe baza unui test scris de cunoștințe teoretice generale și a unei probe practice.


Contact

Strada Veniamin Costache nr. 66, Constanța, Cod poștal 900036
Telefon fix:   0241 588472 - Constanța
Telefon mobil:   0726 626345 - Constanța
Telefon mobil:   0757 834192 - Iași, Roman, Suceava
Email:   cursuriconstanta@donbosco.ro
Facebook:   CFP Don Bosco